4Ps of digital and CRM

Η σημασία των 4 νέων ψηφιακών “Π” του μάρκετινγκ και του CRM

Μέσα σε μια δεκαετία, ο τρόπος ή καλύτερα οι τρόποι με τους οποίους οι εταιρείες επιλέγουν να μεταδώσουν τα διάφορα μηνύματά τους και να επικοινωνήσουν με τους καταναλωτές έχουν αλλάξει ριζικά.

Αποτέλεσμα αυτής της ψηφιακής εξέλιξης είναι και η εισαγωγη τεσσάρων νέων “π” στο μάρκετινγκ, χωρίς όμως να διακυβεύεται η σημασία των τεσσάρων παραδοσιακών “π” του μάρκετινγκ (price, product, promotion, place).

Σε έναν ψηφιακό κόσμο όπου πάνω από το 80% των καταναλωτών αναζητά κάτι ηλεκτρονικά πριν επισκεφτεί ένα κατάστημα και ένα 74% δηλώνει απογοήτευση όταν λαμβάνει μηνύματα και προσφορές που ουδεμία σχέση έχουν με τα συμφέροντά τους, εμείς οι ειδικοί οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε πως η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων, γνωστή και ως CRM, δεν αποτελεί απλά μια επιλογή, αλλά μονόδρομο για μια επιτυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ.

Έτσι, με το CRM και τα 4 νέα “π” του ψηφιακού μάρκετινγκ (process, people, platform, και performance), οι εταιρείες είναι πλέον σε θέση να προσωποποιήσουν την επικοινωνία τους με το κοινό τους και να καλύψουν τις ανάγκες τους στο μέγιστο.

Ανακαλύψτε τα νέα 4 “π” του ψηφιακού μάρκετινγκ:


PROGRESS (Πρόοδος)

Ο συγκεκριμένος όρος σχετίζεται με όλες τις σημαντικές στρατηγικές και μεθόδους καθώς και στα εργαλεία μάρκετινγκ που στοχεύουν στην υποστήριξη και επίτευξη των στόχων εσόδων και άλλων επιχειρηματικών στόχων που ορίζονται από κάθε οργανισμό.

Ο επικεφαλής οποιουδήποτε τμήματος μάρκετινγκ βρίσκεται ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης και συνάμα ευθύνης καθώς καλείται να βρει μια ισορροπία μεταξύ όλων αυτών, να προσαρμόζεται στις νέες τάσεις και να υιοθετεί νέα εργαλεία.

Στην πραγματικότητα, πολλοί marketeers δεν ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις.

PEOPLE  (Ανθρώποι)

Ακόμα κάτι που η ψηφιακή εξέλιξη έχει αλλάξει ριζικά είναι η εξατομίκευση.
Οι μέρες της μαζικής επικοινωνίας και των γενικευμένων μηνυμάτων ανήκουν στο παρελθόν (ευτυχώς)!

Σύμφωνα με την Clickz, η επιλογή του σωστού CRM για την εταιρεία σας μπορεί να βελτιώσει δραστικά την ομαδική εργασία, την επικοινωνία και τις σχέσεις των καταναλωτών χάρη στην σωστή παροχή δεδομένων και την κατανομή.

Χρησιμοποιώντας την εξατομικευμένη επικοινωνία, η τιμή, το προϊόν και η προώθηση (price, product, promotion) αναβαθμίζονται σημαντικά καθώς δημιουργούν έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ των καταναλωτών και του brand.

PLATFORMS (Πλατφόρμες)

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις βασίζονται στη δημιουργία και τη συντήρηση μιας σταθερής επικοινωνίας και σύνδεσης με το κοινό τους, με την εμπιστοσύνη των πελατών να είναι διαχρονικά η πρώτη τους προτεραιότητα.

Μην υποτιμάτε τη σημασία της υιοθέτησης των πιο αποτελεσματικών πλατφόρμων για τη διαχείριση της στρατηγικής περιεχομένου, της ψηφιακής παρουσίας και των δεδομένων των καταναλωτών αφού έχει αποδειχθεί ότι η παραγωγικότητα κάθε ομάδας μάρκετινγκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό.

PERFORMANCE (Επίδοση)

Αυτό που έχει διαφοροποιήσει το ψηφιακό μάρκετινγκ από το παραδοσιακό μάρκετινγκ είναι το γεγονός ότι σχεδόν οτιδήποτε είναι μετρήσιμο.

Με τα κατάλληλα εργαλεία, οι ομάδες μάρκετινγκ είναι πλέον σε θέση να έχουν στη διάθεσή τους όλους τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (KPIs) που τους επιτρέπουν να μετρήσουν την αλληλεπίδραση, τα κλικ, τις μετατροπές, την απόκτηση και τη διατήρηση πελατών κλπ.

Αυτός ο παράγοντας είναι κλειδί για την επιχειρηματική επιτυχία δεδομένου ότι το μεγάλο μέρος των δεδομένων πελατών δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προσφέρουν εξατομικευμένη αξία στο κοινό τους και να αυξήσουν το ποσοστό διατήρησης τους.

Αυτά τα νέα 4 “π” και το CRM είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των παραδοσιακών “π” του μάρκετινγκ και της ψηφιακής εποχής.

 

DigitalEyes by Chrys Zezou

Operations Manager at Clickhouse Media
Email: C.zezou@clickhouse.media